„Sportland“ lojalumo programos bendrosios sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Sportland“ lojalumo programa – tai jungtinė lojalių klientų programa, kurią vykdo prekių ženklų bendrovės „Sportland“ ir „Timberland“, priklausančios UAB „Sportland LT“ (toliau – Parduotuvė).
1.2. Išsamus ir atnaujintas parduotuvių, kurios vykdo lojalumo programą, sąrašas skelbiamas interneto svetainėje https://sportland.lt
1.3. Remiantis „Sportland“ lojalumo programa, įmonės „Sportland“ klientams, prisijungusiems prie lojalumo programos, yra siūlomos pastovios nuolaidos ir teikiami kiti specialūs pasiūlymai.
1.4. UAB „Sportland LT“, įmonės kodas 135039836, adresas, Šeimyniškių g. 3, Vilnius (toliau – įmonė „Sportland“), yra atsakinga už „Sportland“ lojalumo programą.
1.5. Prisijungiant prie „Sportland“ lojalumo programos, šios bendrosios sąlygos yra laikomos teisiškai įpareigojančia sutartimi (toliau – Sutartis) tarp įmonės „Sportland“ ir kliento.

2. PRISIJUNGIMAS PRIE PROGRAMOS

2.1. Visi 18 metų ir vyresni veiksnūs fiziniai asmenys gali prisijungti prie „Sportland“ lojalumo programos.
2.2. „Sportland“ lojalumo programa nėra skirta juridiniams asmenims arba įsigyti prekes perpardavimo tikslu.
2.3. Norint prisijungti prie „Sportland“ lojalumo programos, reikia turėti galiojantį asmens dokumentą kuriame butų nurodyta asmens vardas, pavardė, gimimo data ir užsiregistruoti lojalumo programos registracijos puslapyje įmonės „Sportland“ interneto svetainėje.
2.4. Klientui norint prisijungti prie „Sportland“ lojalumo programos, jis yra identifikuojamas elektroniniu laišku, taikant dviejų veiksnių tapatybės nustatymo metodą, tada įrašomi šie kliento asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens gimimo data, mobiliojo telefono numeris arba elektroninio pašto adresas.
2.5. Prisijungus prie „Sportland“ lojalumo programos savitarnos aplinkoje, laikoma, kad Sutartis yra sudaryta ir klientui suteikiama asmeninė prieiga prie įmonės „Sportland“ savitarnos aplinkos. Prie įmonės „Sportland“ savitarnos aplinkos galima prisijungti atlikus identifikaciją elektroniniu laišku.
2.6. Savitarnos aplinkoje klientas gali keisti savo privatumo nuostatas, pavyzdžiui, užsiprenumeruoti arba atsisakyti naujienlaiškių, pakeisti, pridėti ar pašalinti komunikacijos kanalus ir kontaktinę informaciją, kurią įmonė „Sportland“ gali naudoti komunikacijai su klientu, ir naudotis kitomis savitarnos aplinkos funkcijomis.
2.7. Klientas privalo užtikrinti, kad elektroninis laiškas, kuriuo jis prisijungia prie savitarnos aplinkos, būtų saugus, ir kad jokios trečiosios šalys, išskyrus klientą, neturėtų prieigos prie naudotojo paskyros, susietos su kliento savitarnos aplinka.

3. LOJALUMO PROGRAMOS PASIŪLYMAI IR NUOLAIDOS

3.1. Naujienos
3.1.1. „Sportland“ lojalumo programos nariai gauna lojaliems įmonės „Sportland“ klientams skirtas naujienas ir informaciją apie naujus produktus ar kitas privilegijas, jeigu prieš tai klientas davė sutikimą gauti tokias naujienas.
3.1.2. Jeigu klientas davė atitinkamą sutikimą, įmonė „Sportland“ gali jam siųsti naujienas ir kitus pranešimus elektroniniais laiškais arba mobiliojo ryšio teksto žinutėmis.
3.1.3. Jeigu klientas nebepageidauja gauti „Sportland“ lojalumo programos naujienų ar kitų pranešimų elektroniniu paštu arba mobiliojo ryšio teksto žinutėmis, jis turi teisę bet kada atsisakyti gauti tokias naujienas, spragtelėdamas nuorodą, pateikiamą kiekviename pranešime, arba kreipdamasis į įmonę „Sportland“ punkte „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais.

3.2. Fiksuota 5 % nuolaida
3.2.1. „Sportland“ lojalumo programos nariams suteikiama fiksuota 5 % nuolaida, galiojanti visiems nesumažintos kainos produktams Lietuvos Parduotuvėse. Norėdamas gauti nuolaidą, klientas turi patvirtinti savo asmens tapatybę Parduotuvėje naudodamas savo asmens dokumentą.
3.2.2. Įmonė „Sportland“ turi teisę bet kada pakeisti fiksuotos nuolaidos dydį procentais arba iš produktų asortimento, kuriam taikoma nuolaida, išimti konkretų produktą, konkrečiais prekių ženklais pažymėtus produktus arba konkrečios rūšies produktus.

3.3. Elektroniniai kuponai
3.3.1. Kartkartėmis „Sportland“ lojalumo programos nariams išdalijami elektroniniai kuponai. Elektroninis kuponas – tai elektroninis nuolaidos kuponas, suteikiantis „Sportland“ lojalumo programos nariui teisę įsigyti iš Parduotuvės konkretų produktą, konkretaus prekės ženklo produktų arba konkrečios rūšies produktų už sumažintą kainą, kaip nurodo įmonė „Sportland“. Norėdamas panaudoti elektroninį kuponą, klientas turi patvirtinti savo asmens tapatybę Parduotuvėje naudodamas savo asmens dokumentą.
3.3.2. Elektroninis kuponas gali būti panaudojamas vieną kartą ir, paprastai, galioja iki 90 dienų nuo išdavimo savitarnos aplinkoje dienos, jeigu specialiame pasiūlyme nenurodytas trumpesnis ar ilgesnis kupono galiojimo laikas.
3.3.3. Informacija apie elektroninių kuponų išdavimą ir galiojimą yra pateikiama savitarnos aplinkoje, kurioje rodoma skaitmeninė elektroninio kupono galiojimo laiko žymė. Paprastai įmonė „Sportland“ praneša savo klientams apie elektroninių kuponų išdavimą ir galiojimo pabaigą elektroniniu laišku, įmonės „Sportland“ naujienlaiškyje. Tačiau įmonei „Sportland“ neišsiuntus pranešimo, nelaikoma, kad įmonė „Sportland“ pažeidė sąlygas.

3.4. Specialūs pasiūlymai
3.4.1. Kartkartėmis „Sportland“ lojalumo programos nariams pateikiami specialūs pasiūlymai.
3.4.2. Specialūs pasiūlymai kinta, priklausomai nuo laiko; tai gali būti, pavyzdžiui, papildomos nuolaidos, dovanos, papildomi produktai ar bet koks kitas pasiūlymas, pateiktas įmonės „Sportland“ nuožiūra. Norėdamas gauti specialų pasiūlymą, klientas turi patvirtinti savo asmens tapatybę Parduotuvėje naudodamas savo asmens tapatybės kortelę.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Prisijungdamas prie „Sportland“ lojalumo programos ir sudarydamas Sutartį, klientas patvirtina, kad sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kaip aprašyta šiame skyriuje ir įmonės „Sportland“ bendrojoje privatumo politikoje, kuri yra skelbiama įmonės „Sportland“ interneto svetainėje.
4.2. Kliento asmens duomenų valdytojas yra UAB „Sportland LT“, įmonės kodas 135039836, Šeimyniškių g. 3, Vilnius.
4.3. Klientui prisijungus prie „Sportland“ lojalumo programos, įmonė „Sportland“ tvarko jo asmens duomenis Sutarties vykdymo tikslais, ir šiuo atveju kliento asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutartis tarp įmonės „Sportland“ ir kliento.
4.4. Įmonė „Sportland“ taip pat tvarko kliento asmens duomenis vadovaudamasi teisėtais įmonės „Sportland“ interesais, siekdama suteikti klientui aukščiausios kokybės paslaugas. Pavyzdžiui, įmonė „Sportland“ tvarko duomenis apie kliento pirkimo įpročius, naujienlaiškių skaitymą ir atidarymą, taip pat duomenis apie reklamų peržiūrėjimą; šie duomenys yra tvarkomi siekiant pateikti klientui jo poreikius atitinkantį turinį ir pasiūlymus.
4.5. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi, klientui naudojantis „Sportland“ lojalumo programa, yra šie:
4.5.1. duomenys, kuriuos klientas atskleidė prisijungdamas prie „Sportland“ lojalumo programos, t. y. sudarydamas Sutartį: vardas, pavardė, asmens gimimo data, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris;
4.5.2. duomenys, surinkti ir sukurti „Sportland“ lojalumo programos naudojimosi metu, t. y. vykdant Sutartį: duomenys apie prekių įsigijimą Parduotuvėse, pavyzdžiui, Parduotuvėse išleista pinigų suma, apsipirkimų skaičius, veikla naudojantis „Sportland“ lojalumo programos nuolaidomis – elektroniniais kuponais ir kitais pasiūlymais; informacija apie gautų naujienų ir elektroninių laiškų atidarymą bei informacija apie grįžusius elektroninius laiškus (pavyzdžiui, dėl neteisingo elektroninio pašto adreso); duomenys apie produktų rūšis, kurias renkasi klientas; duomenys apie prekių ženklus, kuriuos renkasi klientas.
4.6. Įmonė „Sportland“ niekada neperduoda kliento duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų. Įmonė „Sportland“ gali perduoti klientų asmens duomenis įmonės „Sportland“ duomenų tvarkytojams, kurių registruota buveinė ir duomenų saugyklos yra Europos ekonominėje erdvėje. Įmonė „Sportland“ naudojasi tik tokių duomenų tvarkytojų paslaugomis, kurie pateikia įmonei „Sportland“ pakankamas pagal galiojančius įstatymus garantijas, jog jie taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų klientų asmens duomenų tvarkymą laikantis galiojančių įstatymų. Įmonė „Sportland“ naudojasi šių duomenų tvarkytojų ir toliau nurodytoms kategorijoms priklausančių duomenų tvarkytojų paslaugomis:
4.6.1. masinio laiškų siuntimo programinės įrangos ir paslaugų teikėjų (teikėjų) paslaugomis naujienlaiškiams siųsti: įmonės „Sportland“ marketingo partneris, siunčiantis naujienlaiškius, yra bendrovė „Sendsmaily“ OÜ (įmonės kodas 12837097, adresas Paldiski g. 29, 10612 Talinas);
4.6.2. serverių nuomos ir kitų palaikymo paslaugų teikėjų, kurie tvarko savitarnos aplinką, paslaugomis: „Sportland“ lojalumo programos duomenų bazę tvarko bendrovė „Sportsdirect.com Retail Limited“, adresas Unit A, Brook Park East, Meadow Lane, Shirebrook, NG20 8RY, United Kingdom (Širebrukas, Jungtinė Karalystė), įmonės kodas 03406347;
4.6.3. prireikus, įmonė „Sportland“ gali naudotis kitų IT palaikymo paslaugų teikėjų paslaugomis savitarnos aplinkai ir įmonės „Sportland“ interneto svetainei tvarkyti bei kitų rinkodaros partnerių paslaugomis, vadovaujantis „Sportland“ lojalumo programos sąlygomis.
4.7. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie įmonės „Sportland“ duomenų tvarkytojus, kreipkitės į įmonę „Sportland“ punkte „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais.
4.8. Įmonė „Sportland“ savo klientams garantuoja visas teises, kylančias iš galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių klientų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami įgyvendinti šias teises, kreipkitės į įmonę „Sportland“. Konkretūs prašymai dėl, pavyzdžiui, susipažinimo su duomenimis, klausimai dėl duomenų analizės ar kiti prašymai suteikti papildomą prieigą turi būti pateikti elektroniniu paštu ir pasirašyti elektroniniu parašu, kad įmonė „Sportland“ galėtų tinkamai identifikuoti prašymą pateikusį asmenį.
4.9. Pirkinių, įsigytų naudojantis „Sportland“ lojalumo programa, pirkimo kvitų duomenys yra saugomi 24 mėnesius nuo pirkimo dienos, tada nuo čekio pašalinama speciali laiko žymė ir pirkimo duomenys kaupiami kaip bendra konkrečios rūšies produktų įsigijimų suma, o konkretaus pirkinio ir pirkimo laiko nebegalima identifikuoti.
4.10. Visi su klientu susiję duomenys yra saugomi iki 24 mėnesių nuo paskutinės operacijos, atliktos parduotuvėje arba įmonės „Sportland“ savitarnos aplinkoje naudojant kliento duomenis dienos – priklausomai nuo to, kuris veiksmas yra vėlesnis. Jeigu per 24 mėnesius klientas Parduotuvėje nieko neįsigijo ir nesinaudojo savitarnos aplinka, Sutartis yra laikoma nutraukta, kliento naudotojo paskyra uždaroma ir kliento duomenys ištrinami.
4.11. Kliento teisės asmens duomenų tvarkymo srityje, kylančios iš galiojančių teisės aktų, inter alia, yra:
4.11.1. teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą: šioje Sutartyje ir privatumo sąlygose, kurios yra skelbiamos įmonės „Sportland“ interneto svetainėje, pateikiama bendroji informacija apie tai, kaip įmonė „Sportland“ tvarko klientų asmens duomenis ir kokie duomenys tvarkomi;
4.11.2. teisė susipažinti su duomenimis: klientas turi teisę bet kada paprašyti savo duomenų, kuriuos tvarko įmonė „Sportland“, kopijos. Šis prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Pagrindinė informacija apie tai, kokius duomenis saugo įmonė „Sportland“, klientui taip pat pateikiama „Sportland“ lojalumo programos savitarnos aplinkoje.
4.11.3. teisė atnaujinti ar ištaisyti duomenis: klientas turi teisę bet kada atnaujinti savo duomenis. Asmens duomenys gali būti atnaujinami „Sportland“ lojalumo programos savitarnos aplinkoje arba kreipiantis į įmonę „Sportland“.
4.11.4. teisė prieštarauti: klientas turi teisę prieštarauti, kad įmonė „Sportland“ tvarkytų jo asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis įmonės „Sportland“ teisėtais interesais;
4.11.5. teisė prašyti ištrinti asmens duomenis: klientas turi teisę prašyti, kad įmonė „Sportland“ ištrintų jo asmens duomenis;
4.11.6. teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo: jeigu kliento asmens duomenys yra tvarkomi remiantis kliento sutikimu, pastarasis turi teisę bet kada atšaukti įmonei „Sportland“ duotą sutikimą;
4.11.7. teisė į duomenų perkeliamumą: klientas turi teisę gauti iš įmonės „Sportland“ asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei „Sportland“, raštu arba visuotinai naudojamu elektroniniu formatu ir, jeigu tai yra techniškai įmanoma, prašyti, kad įmonė „Sportland“ perduotų šiuos duomenis trečiajai šaliai – kitam paslaugų teikėjui.
4.11.8. teisė pateikti pretenziją ar skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius 09310, info@ada.lt, www.ada.lt .
4.12. Norėdami pasinaudoti 4.11.1–4.11.8 papunkčiuose nurodytomis teisėmis, kreipkitės į įmonę „Sportland“ punkte „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Įmonė „Sportland“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti „Sportland“ lojalumo programos sąlygas. Nusprendus pakeisti „Sportland“ lojalumo programos sąlygas, naujos sąlygos paskelbiamos įmonės „Sportland“ interneto svetainėje prieš 30 dienų iki numatyto pakeitimo dienos.
5.2. Įmonė „Sportland“ ir klientas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį, išsiųsdami kitai šaliai atitinkamą pranešimą apie ketinimą nutraukti Sutartį. Jeigu klientas šiurkščiai pažeidžia Sutarties sąlygas arba mėgina specialiai piktnaudžiauti savo ar kito asmens turima „Sportland“ lojalumo programos naudotojo paskyra, įmonė „Sportland“ turi teisę nedelsdama uždaryti kliento naudotojo paskyrą ir nutraukti su klientu sudarytą Sutartį.
5.3. Jeigu paaiškėja, kad kuri nors Sutarties sąlyga yra iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai neturės įtakos likusių Sutarties sąlygų galiojimui. Tokiu atveju vadovaujamasi atitinkama įstatymo norma.
5.4. Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Vilniaus apygardos teisme, išskyrus atvejus, kai klientas turi teisę kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą. Vartotojas taip pat turi teisę pateikti skundą naudodamasis ginčų sprendimo internete platforma (angl. Online Dispute Resolution, ODR) adresu http://ec.europa.eu/odr.

6. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

6.1. Jeigu turite klausimų dėl Sutarties sąlygų arba „Sportland“ lojalumo programos, taip pat dėl asmens duomenų tvarkymo, arba norėdami pateikti prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į įmonę „Sportland“:

UAB „Sportland LT“
Adresas: Šeimyniškių g. 3, Vilnius;
El. paštas: info@sportland.lt
Telefonas- (8-5)275 5011