Versace Šventinė Dovana | Sportland Lietuva

sportlandmagazine.com

AKCIJOS “VERSACE ŠVENTINĖ DOVANA” – PIRK SPORTLAND PARDUOTUVĖSE UŽ 250 EUR – GAUK KVEPALUS TAISYKLĖS

1.         AKCIJOS ORGANIZATORIUS:

1.1.    Akcijos “VERSACE ŠVENTINĖ DOVANA“ – PIRK SPORTLAND PARDUOTUVĖSE UŽ 250 EUR – GAUK KVEPALUS, toliau tekste „Akcija“, organizatorius UAB „SPORTLAND LT“, įmonės kodas 135039836, juridinis adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuva, toliau tekste „Organizatorius“.

2.         AKCIJOS VIETA IR LAIKOTARPIS:

2.1.    Akcija vykdoma nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki 2017 m. gruodžio 27 d. imtinai;

2.2.    Akcijos vykdymo vieta – visas SPORTLAND prekybos tinklas, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriame prekiaujama akcijos produktais.

3.         AKCIJOS DALYVIAI:

3.1.    Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau “Akcijos Dalyvis”), Akcijos metu įsigiję Sportland tinkle prekių už 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų).

3.2.    Juridiniai asmenys akcijoje dalyvauti negali;

3.3.    Amžiaus apribojimai akcijos dalyviams negalioja.

4.         DALYVAVIMO SĄLYGOS:

4.1.    Akcijoje dalyvaujantys asmenys laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 27 d. norėdami gauti kvepalus privalo pasirinktoje SPORTLAND parduotuvėje įsigyti prekių už 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų) ir daugiau.

4.2.    Perkant už 250 EUR sumą ir daugiau klientas gali gauti tik vieną (1vnt) kvepalų pakuotę – VERSACE CRYSTAL NOIR 30 PTV arba VERSACE POUR HOMME 30 ML PTV , vertė – 59 Eur.

4.3.    Akcijoje nedalyvauja jokie kiti UAB Sportland LT valdomi tinklai;

4.4.    Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas prekių už 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų), gauna kvepalų pakuotę.

4.5.    Sportland dovanų kuponas nėra prekė, tai pinigai tik kita forma. Kvepalai už dovanų kuponus nėra įteikiami. Kvepalai tikrai įteikiami, jeigu atsiskaitoma dovanų kuponais už prekes.

4.6.    Kvepalų pakuotė pirkimo kvite įvertinami 0,01 EUR. Viename pirkimo kvite turi figūruoti prekių už ne mažiau kaip 250 EUR.

4.7.    Akcijos dalyvis, norėdamas grąžinti isigytas prekes, kartu privalo grąžinti ir VERSACE CRYSTAL NOIR 30 PTV arba VERSACE POUR HOMME 30 ML PTV gautus kvepalus.

5.         PAPILDOMOS SĄLYGOS:

5.1.    Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, naujausią redakciją patalpindamas internetinėje svetainėje www.sportland.lt

5.2.    Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra vienodos visiems Akcijos dalyviams.

5.3.    Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2017 12 27, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „SPORTLAND LT“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuva. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 14 kalentorinių dienų.

5.4.    Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.